Eigen bijdrage vs. bijtelling

Hoe zorg ik ervoor dat mijn eigen bijdrage aftrekbaar is van de bijtelling?

U heeft te maken met een bijtelling voor uw leaseauto en daarnaast vraagt uw werkgever ook nog eens een eigen bijdrage voor het privégebruik? Dat lijkt dubbel op. Gelukkig bepaalt de wet dat de eigen bijdrage onder bepaalde omstandigheden van de bijtelling kan worden afgetrokken. Wij van Boxsons Autolease zorgen er natuurlijk voor dat u niets te veel betaalt voor het privégebruik van uw leaseauto. We delen hierover graag nuttige informatie met u.

Bijtelling of eigen bijdrage?

Rijdt u in een auto van de baas? Gebruikt u deze auto ook privé voor meer dan 500 km per jaar? Dan moet de werkgever voor het privégebruik een bedrag bij uw loon optellen. Bijtelling, noemen we dat. Bent u overeengekomen dat u uw werkgever een bepaald bedrag betaalt voor het privégebruik van uw leaseauto? Dan hebben we te maken met een eigen bijdrage.

Wanneer is de eigen bijdrage aftrekbaar van de bijtelling?

Iedere bijdrage die een werknemer aan de werkgever betaalt voor privégebruik van de leaseauto mag in mindering worden gebracht op de bijtelling. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een bijdrage die een werknemer aan de werkgever betaalt, omdat hij een duurdere leaseauto heeft dan volgens de autoregeling is toegestaan. Voorwaarde daarbij is dat in de autoregeling van de werkgever is vastgelegd, dat een hogere eigen bijdrage is verschuldigd voor privégebruik.

Een rekenvoorbeeld

In de autoregeling van Joost staat dat hij zijn werkgever jaarlijks een extra eigen bijdrage van € 840,- moet betalen, omdat hij een duurdere auto least. Het gaat volgens deze beschrijving dus niet om een bijdrage voor privégebruik. De aftrek geldt in dit geval alleen voor zover de eigen bijdrage toegerekend kan worden aan de in dat jaar verreden aantal privé kilometers. ¼  deel van het totaal aantal door Joost gereden kilometers zijn privékilometers. Joost kan dus slechts ¼ x € 840,- = € 210,-  aftrekken van de bijtelling.

Maar….

Als Joost met zijn werkgever overeenkomt dat de algemene eigen bijdrage voor het privégebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee de leasenorm is overschreden, dan kan de € 840,-  wél volledig in mindering worden gebracht op de bijtelling. In de autoregeling moet dan wel worden vastgelegd dat de algemene eigen bijdrage voor privégebruik met € 70,- per maand wordt verhoogd. Voor Joost betekent dit een extra aftrek van € 630,- op de bijtelling. Dat is wel zo voordelig en snel terugverdiend!

Overige kosten:

Niet alleen de eigen bijdrage kunt u aftrekken van de bijtelling.

Ook overige bijdragen welke u betaald aan de werkgever zoals bijvoorbeeld: parkeerkosten, zelf aangeschafte accessoires, afgedragen vergoedingen voor gereden privé km, afkoopsom van bij einde uit dienst gaan kunnen in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Indien er sprake is van schade dan mag deze niet het gevolg zijn van onzorgvuldigheid of onrechtmatig handelen.

Samen onderweg

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Bij Boxsons Autolease blijven wij altijd op zoek naar nuttige informatie en tips die ervoor zorgen dat u zo voordelig mogelijk onderweg bent!